back to top
32.1 C
Čapljina
Petak, 21 lipnja, 2024

Čapljinska predgrađa se šire prema Trebižatu

Urbani dio šireg gradskog područja Čapljine u doglednoj budućnosti prostirati će se između dvije rijeke – Neretve i Trebižata. Naime, Općinsko vijeće Čapljine na zadnjoj je sjednici, donijelo Odluku o planu parcelizacije lokaliteta “Grabovine II” u Grabovinama. Usvojenom odlukom donesen je plan parcelizacije zemljišta na prostoru zapadno od Poligona, prema rijeci Trebižat, u svrhu osnivanja građevnih čestica, namijenjenih izgradnji stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

Shodno usvojenoj odluci na parcelama se dozvoljava izgradnja stambenih i stambeno-poslovnih objekata, s poslovnim namjenama za tzv. tihe i čiste djelatnosti što uključuje sadržaje trgovinske, ugostiteljske djelatnosti, urede, agencije, predstavništva, uslužne i obrtničke djelatnosti i slično.

Zanimljivo, člankom pet Odluke o planu parcelizacije lokaliteta “Grabovine II”, u Grabovinama, propisano je da minimalna udaljenost objekta od susjednih međa, mora biti 3 metra. Kad je katnost u pitanju, vrijedi istaknuti da su predviđena maksimalno dva kata. Dakle, podrum, prizemlje, plus dva kata. Odlukom je propisano da najmanje 20 posto površine građevne čestice mora biti ozelenjeno, te uređeno kao “parkovna, pejzažna ili zaštitna zelena površina”. Investitori, odnosno kupci parcela, dužni su o svom trošku izgraditi nepropusne septičke jame koje od susjedne međe moraju biti udaljene najmanje dva metra. Isto tako Odlukom je propisano da se parkiranje vozila mora riješiti unutar vlastitih parcela, odnosno dvorišta. Odlukom o planu parcelizacije prostora “Grabovine II”, predviđeno je 38 parcela, površine od 500 do 2.886 četvornih metara.

D. Musa

Najave i promocije

Related news