back to top
29 C
Čapljina
Četvrtak, 13 lipnja, 2024

Džakula: Pozitivni rezultati UNOBiH bit će nastavljeni

Uprava za indirektno oporezivanje (UNO) BiH je u prošloj godini prikupila 6,6 milijardi KM ili 286 milijuna KM više prihoda nego u 2015., a pozitivni rezultati pozicionirali su je kao ključnu instituciju za fiskalnu stabilnost BiH, ocijenio je danas direktor UNOBiH Miro Džakula.
Najavio je kako će nastaviti sa što boljim radom, usvajanjem novih standarda i procedura.

UNO će u tome pomoći i realizacija trećeg „Twinning” projekta, koji financira Europska unija s milion eura, a putem kojeg će u iduće dvije godine znatno biti unaprijeđena zakonska regulativa u oblasti PDV-a, akciza i u carinskoj politici.

– Time se dalje otvara put BiH u ispunjavanju uslova za pristupanje BiH EU usklađivanjem zakonske regulative iz ovih oblasti s europskom. Očekujemo da ćemo biti prvi koji će završiti poglavlje 29., odnosno usklađivanje zakona iz oblasti carina s europskim zakonodavstvom – rekao je Džakula.

Podsjetio je da je u okviru prethodnog „Twinning“ projekta pripremljen novi zakon o PDV-u, koji je usklađen sa 112. direktivom Europske komisije, a u okviru novog projekta bit će razrađene dalje odredbe ovog zakona te pravilnik o PDV-u, zakon i pravilnik o akcizama koji će biti predloženi za usvajanje nadležnim bh.organima.

– UNO će učiniti sve da u ovoj i iduće godini uskladi svoje ključne zakone s europskom regulativom, a do Upravog odbora UNO, Vijeća ministara i parlamenta BiH bit će njihovo prihvatanje – dodao je Džakula.

Stalni savjetnik za “Twinning” projekt Rajko Skubic smatra da je BiH u nekim oblastima znatno harmonizirala svoje zakone s europskom regulativom.

– Carinsko područje je vrlo usklađeno i jedno je od najboljih– dodao je Skubic.

BiH je, dodaje, dosta uradila i u području PDV-a.

– U ovom dijelu projekta važna komponenta je sistem NCTS, koji se odnosi na zajednički tranzitni postupak koji važi u cijeloj EU, a prema kojem će tranzitni dokumenti, koje izdaje određena zemlja, vrijediti na cijelom prostoru EU i zemalja koje su u NCTS sistemu – rekao je Skubic.

Šefica sekcije operacija u Delegaciji EU u BiH Chloe Berger je ukazala da sektor poreza i carina daje doprinos razvoju BiH u smislu da se učine dostupnim sigurni proizvodi na unutrašnjem tržištu, kao i da se pojednostave određene procedure i poslovanje privrednih subjekata.

Najavila je i da će EU nastaviti da pruža podršku približavanju zakonodavstva BiH pravnoj tekovini EU, kao i jačanju ekonomskog razvoja BiH, pojednostavljenu postupaka, a što je i jedan od ciljeva iz Reformske agende.

Projekt je financiran iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2014), a implementira ga Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj (AEI) iz Austrije.

Ovaj “twinning“ projekt se sastoji od tri komponente u oblasti indirektnog oporezivanja unutar kojih će oko 60 stručnjaka iz zemalja članica EU (Austrija, Slovenija, Hrvatska, Njemačka, Litvanija, Češka i Poljska) doći u Bosnu i Hercegovinu i držati radionice sa stručnjacima iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Predstavit će im carinsko i porezno zakonodavstvo EU, a pružit će i podršku u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u oblasti indirektnih poreza (carina, porez na dodanu vrijednost i akciza) i njihovoj praktičnoj primjeni.

Neki od glavnih rezultata ovog projekta će biti izrada nacrta uputstava za praktičnu primjenu Konvencije o zajedničkom provozu (CTC) i Novog kompjuterizovanog sistema provoza (NCTS), te predstavljanje najnovijeg sistema za upravljanje garancijama zemalja članica EU (GMS).

Ranije su već okončana dva “Twinning” projekta koja je također financirala EU u iznosu od 4,5 milijuna eura.

 
vecernji.ba

Najave i promocije

Related news