back to top
29.1 C
Čapljina
Subota, 22 lipnja, 2024

Vlada HNŽ-a prima 100 vježbenika

Na 52. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije donijela je Odluku kojom se stvaraju pretpostavke za prijam 100 vježbenika u županijska tijela uprave. Na taj način nastavljena je višegodišnja praksa koja mladim obrazovanim ljudima omogućava stjecanje prvog radnog iskustva i polaganje stručnog ispita za rad u tijelima uprave.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usuglašavanju cijena lijekova na Pozitivnoj listi lijekova HNŽ s cijenama lijekova na Federalnoj listi lijekova, te donijela Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo da, u roku od dva mjeseca, utvrdi novu proširenu Pozitivnu listu. Naglašeno je kako će ostvarenim uštedama nakon usuglašavanja Liste biti omogućena izrada nove koja će biti proširena s dodatnim lijekovima. Istaknuto je i to kako će na taj način zdravstvenim osiguranicima biti omogućen veći broj lijekova koji se mogu propisivati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

Razmotrena je, također, i Informacija o funkcioniranju sustava zdravstvene skrbi u HNŽ, te usvojeni zaključci koji, uz ostalo, menadžmente zdravstvenih ustanova obvezuju na predlaganje modela kojima će zaustaviti daljnje gomilanje dugova, te mogućnost njihove obročne otplate.

Vlada je usvojila Godišnji plan za provedbu Programa razvitka malog gospodarstva HNŽ 2016.-2020. i Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u HNŽ za razdoblje 2012.-2020. Također, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, razmotrena je i Informacija o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNŽ u 2016. u kojoj je istaknuto kako su stari i tradicionalni obrti nedostatno zastupljeni na području Županije. Ujedno je kao jedna od mjera poticanja starih zanata predložena dodjela sredstava sukladno Zakonu o poticaju razvitka malog gospodarstva i zaštiti tradicionalnih vrijednosti HNŽ.

Vlada je  donijela i odluke koje će omogućiti početak provedbe dva IPA projekta: BACAR i PESCAR u kojima su partneri Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Istaknuto je kako je za realiziranje ta dva projekta, koji su usmjereni na jačanje klastera, te nadzor i smanjenje uporabe pesticida u HNŽ, iz EU fondova odobreno oko milijun KM.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Vlada je donijela Plan upravljanja za Park prirode ”Hutovo blato” za razdoblje od deset godina. Plan se zasniva na postojećem stanju zaštićenog područja, te se njime, uz ostalo, opisuje zaštićeno područje i njegove prirodne posebnosti i postojeće kulturno-povijesno naslijeđe, određuju jasne smjernice za upravljanje parkom i način izvođenja zaštite provedbom aktivnosti na konzerviranju.

Vlada je, također, dala suglasnost na Program rada Fonda za zaštitu okoliša HNŽ za razdoblje 2017.-2020, te usvojila Izvješće o izvršenju Financijskog plana i Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za 2016.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojeno je Izvješće o planu i realiziranju proljetne sjetve za 2017. u kojem je konstatirano kako je ukupna sjetvena površina na razini prethodnih godina.

Na  sjednici prihvaćen je Protokol o suradnji između Vlade i Projekta integriranog lokalnog razvitka, što predstavlja nastavak zajedničkih aktivnosti na kreiranju održivog sustava upravljanja razvitkom.

Vlada je na prijedlog Ministarstva financija usvojila više redovitih odluka, uz koje i Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima i Operativni plan za mjesec srpanj.

vlada-hnz-k.ba

Najave i promocije

Related news