back to top
32.1 C
Čapljina
Petak, 21 lipnja, 2024

Autocestama FBiH dozvoljen ulazak u posjed nekretnina u Čapljini

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, odobrila izdvajanje iz tekuće rezerve po 20.000 KM za financijsku pomoć od po 20.000 KM za izmirenje dugovanja Matice hrvatske Mostar prema dobavljačima i dugovanja Nacionalne i univerzitetske biblioteke za grijanje.

Federalna vlada je razmatrala više inicijativa za davanje izvornih tumačenja zakona, izjašnjenja o amandmanima na postojeće i prijedlozima za donošenje novih zakona. Jednim od izjašnjenja nije prihvatila inicijativu za davanje izvornog tumačenja člana 58. stav (2) Zakona o bankama FBiH, koju su podnijeli direktor Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina Sanel Kusturica i njen izvršni direktor Amir Softić.

Naime, Vlada smatra da je jasna odredba Zakona po kojoj Odbor za reviziju za svoj rad izravno odgovara Nadzornom odboru banke, a članove imenuje Nadzorni odbor na razdoblje od četiri godine, uz mogućnost imenovanja na dva uzastopna mandata. Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada FBiH nije prihvatila amandman koji je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji podnio izaslanik u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević.

Federalna vlada je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao korisniku izvlaštenja, dozvolila ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravosnažnosti rješenja o izvlaštenju, na parceli “Krvodo”, površine 9.008 m2.  Postupak izvlaštenja vođen je za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug – Počitelj, poddionica Buna – Počitelj na području Općine Čapljina, nakon što je odlukom Vlade FBiH od 29.0.2016. godine utvrđen javni interes za izgradnju ove prometnice.

Federalna vlada dala je suglasnost na Nacrt aneksa VI Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i suradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i suradnju Nizozemske i Delegacije Europske Komisije u BiH, Vijeća ministara BiH, vlada FBiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, te Ministarstva financija i trezora BiH.  Za potpisivanje ovog dokumenta je, uime Vlade FBiH, ovlašten premijer FBiH Fadil Novalić, priopćeno je iz Vlade Federacije BiH.

vecernji.ba

Najave i promocije

Related news