back to top
29 C
Čapljina
Četvrtak, 13 lipnja, 2024

HNŽ: Od 1. listopada novčane naknade za zaposlene i nezaposlene majke

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, a s ciljem početka primjene Zakona o zaštiti obitelji s djecom HNŽ od 1. listopada 2017. godine, Vlada je usvojila sljedeće odluke:

Odluku o utvrđivanju iznosa dodatka na djecu, Odluku o utvrđivanju postotka naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, poroda i njege djeteta, Odluku o utvrđivanju visine novčane potpore ženi-majci koja nije u radnom odnosu i Odluku o utvrđivanju visine jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Sredstva za ostvarivanje ovih prava bit će osigurana u Proračunu Hercegovačko – neretvanske županije.

Nastavljajući aktivnosti na potpori obnove javnih, a osobito školskih objekata u Županiji, Vlada je usvojila Odluku kojom je iz Proračuna HNŽ za 2017. godinu u svrhu obnove i rekonstruiranja školske zgrade Osnovne škole „Marko Marulić“ i Osnovne škole „Alija Isaković“ u općini Prozor- Rama izdvojila 150 000,00 KM.

Vlada HNŽ aktivno sudjeluje u procesu davanja odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije koji je prosincu 2016. uručen Bosni i Hercegovini, te je u radne skupine po svim poglavljima imenovala svoje predstavnike, koji su zaduženi za tehničko finaliziranje odgovora na pitanja iz Upitnika EK.

Na današnjoj sjednici, Vlada je usvojila Odluku u svezi s potvrđivanjem tehničkih, finaliziranih i usuglašenih odgovora na Upitnik Europske komisije.

Vlada je danas provela raspravu o Informaciji Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa o stanju u oblasti prosvjete u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, te je nakon niza iznijetih sugestija i prijedloga zadužila Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa da Informaciju – sukladno iznijetim primjedbama i sugestijama – doradi kako bi se na jednoj od sljedećih sjednica Vlada o Informaciji mogla očitovati i uputiti je u skupštinsku proceduru.

Vlada je, također, usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Proračuna HNŽ za 2017. godinu s pozicije Ministarstva za pitanja branitelja za obilježavanje značajnih datuma, zatim Odluku o davanju suglasnosti Općinskom vijeću Općine Čapljina za pristupanje dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu na području općine Čapljina, te Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Proračunom HNŽ za 2017. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

poskok.info

Najave i promocije

Related news