4 C
Čapljina
Subota, 27 veljače, 2021

Izvješća ZZO HNŽ-a: Pad broja izdanih doznaka zabilježen u DZ Čapljina

U sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a u Mostaru u srijedu je održana sjednica Upravnog vijeća Zavoda na kojoj je usvojen Izvadak iz zapisnika s prethodne sjednice, Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, Izvješće o potrošnji lijekova te Izvješće o upućivanju na liječenje izvan HNŽ-a.

Također, usvojeno je i Izvješće o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala, Izvješće o radu drugostupanjskog liječničkog povjerenstva, Izvješće o izvršenju Plana javnih nabava, Izvješće o izvršenju Plana rada, Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu i Odluka o doznačavanju sredstava osobnog sudjelovanja osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite zdravstvenim ustanovama.

U Izvješću o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana evidentan je porast refundiranih doznaka za 5 posto (145 doznaka više nego u prethodnoj godini) i financijskih troškova po njima za jedan posto (12.581 maraka) u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje broja izdanih doznaka zabilježeno je u DZ Ravno, DZ Konjic, DZ Stolac i DZ Neum, dok je pad broja izdanih doznaka zabilježen u DZ Čapljina i DZ Jablanica.

Porast broja izdanih doznaka u direktnoj je vezi s izrazitim porastom broja oboljelih od malignih bolesti, rizika u trudnoći, korištenju bolovanja u svrhu njege člana obitelji, nedovoljnim stupnjem razvijenosti obiteljske medicine, kao i s velikom fluktuacijom liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, priopćeno je iz Zavoda.

Usporedbom podataka o potrošnji lijekova u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu, evidentan je blagi porast ispisanih recepata, uz smanjenje broja propisanih pakiranja i utrošenih sredstava. U 2018. godini Zavod je na lijekove s Liste lijekova potrošio 12,447.492 maraka, odnosno 205.155 maraka manje u odnosu na prethodnu godinu.

Potrošnja lijekova za kronične bolesti čini preko 85 posto ukupne potrošnje, a ostatak potrošnje uvjetovan je epidemiološkom situacijom i sezonskom pojavnošću bolesti.

Iz Zavoda ističu kako je tijekom 2018. godine 82.238 osiguranika uzimalo lijekove s liste, i to prosječno 13 recepata i 17 pakiranja u vrijednosti od 151 maraka.

Izvješće o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala u 2018. godini ukazuje na značajan porast ukupnog broja realiziranih odobrenja za 12,2 posto i broja korisnika za 10,5 posto, kao i neznatan porast iznosa financijskih sredstava za 0,2 posto u odnosu na 2017. godinu.

Ovakav rezultat potrošnje ortopedskih i drugih pomagala, navode iz Zavoda, u direktnoj je vezi sa znatnim smanjenjem potrošnje po pojedinim pomagalima s jedne strane i kontinuiranim povećanjem potrošnje za pelene i intraokularne leće s druge strane. Također, povećanje broja realiziranih odobrenja rezultat je kontinuirane komunikacije nadležnih službi Zavoda sa osiguranicima o njihovim pravima i mogućnosti izbora pri nabavi.

U 2018. godini Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za potrebe liječenja osiguranika u zdravstvenim ustanovama izvan županije utrošio je 1.675.826 maraka. Značajan dio ovih sredstava (180.994 maraka ) utrošen je za usluge PET CT-a i u porastu je za 7,5 posto u odnosu na 2017. godinu.

Izvješće o upućivanju na liječenje izvan HNŽ-a pokazuje kako je, u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu, došlo do smanjenja broja izdanih uputnica za 10 posto i povećanje troškova za 7 posto. Analizirani podatci i dalje ukazuju na kontinuirani porast broja oboljelih od malignih bolesti kojima se dijagnostika i liječenje ne može završiti u ugovornim bolničkim ustanovama unutar županije.

Prosječan financijski trošak po uputnici evidentno je povećan iz razloga što se na liječenje izvan županije upućuju samo pacijenti s najsloženijim dijagnozama kojima se liječenje ne može osigurati u ugovornim zdravstvenim ustanovama u HNŽ-u, a ta liječenja, kako ističu iz Zavoda, uvijek su zahtjevna, dugotrajna i vrlo skupa.

Također, na održanoj sjednici članovi Vijeća razmatrali su i usvojili i Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu.

Usvojeno Izvješće za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine pokazuje kako je Zavod ostvario prihode od 138.494.461 maraka, što je za 1,71 posto niže od iznosa predviđenog Izmjenama i dopunama Financijskog plana (Rebalans II) za 2018. godinu, i rashode u iznosu od 138.579.627 maraka, što je za 1,65 posto niže u odnosu na planirano.

Kada se usporede ostvareni prihodi i realizirani rashodi Zavoda u 2018. godini vidljivo je kako je Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a ostvario negativan financijski rezultat od 85.166 maraka, navodi se u priopćenju.

“Uzmemo li u obzir činjenicu da je Zavod na prihodovnoj strani Financijskog plana za 2018. godinu planirao i 2.400.000 maraka prenesenih sredstava iz ranijeg razdoblja, možemo kazati kako je Zavod 2018. godinu završio s pozitivnim financijskim rezultatom od 2.314.834 maraka”, kazao je direktor Zavoda Rade Bošnjak.

Osim usvojenih izvješća, Upravno vijeće ZZO-a HNŽ-a jednoglasno je usvojilo Odluku o doznačavanju sredstava osobnog sudjelovanja osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite zdravstvenim ustanovama. Sredstva u iznosu od 1.922.789 maraka će, ugovornim zdravstvenim ustanovama, biti doznačena sukladno broju osiguranika i broju zdravstvenih usluga koje pružaju, navodi se u priopćenju.

Najave i promocije

Related news