Naslovnica Politika FOTO: Održana sjednica Općinskog vijeća Čapljina – Javna poduzeća ostvarila pozitivno poslovanje...

FOTO: Održana sjednica Općinskog vijeća Čapljina – Javna poduzeća ostvarila pozitivno poslovanje u 2018.

Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća općine Čapljina održala se danas, 27. ožujka 2019. godine s početkom u 10:00 sati, a razmatralo se i usvojilo devetnaest točaka dnevnog reda.

Između ostalog ovu sjednicu obilježila su izvješća ravnatelja Javnih ustanova i poduzeća općine Čapljina a kojima je Općina osnivač.

Izvješća o radu u 2018. godini su tako podnijeli ravnatelji Srednje škole Čapljina, O.Š. Vladimira Pavlovića u Čapljini, O.Š. „Lipanjske zore“ Višići, O.Š. Čapljina, J.P. „Radiopostaja Čapljina“, J.P. „Športsko središte Čapljina“, JKP „Čapljina“.

Posebno je važno naglasiti pozitivno poslovanje ovih ustanova.
Uz izvješće ravnatelja na ovoj sjednici je usvojeno i financijsko Izviješće o izvršenju Proračuna općine Čapljina za period od 01.01. do 31.12.2018.godine, kao i rebalans proračuna za 2019. godinu.

Općinsko vijeće općine Čapljina danas je donijelo odluku o davanju na korištenje rekonstruirane zgrade Dječjeg vrtića Čapljina kao i nove opreme za isti.

Na današnjoj 14. sjednici Općinskog vijeća općine Čapljina usvojene su i točke dnevnog reda:

Prijedlog odluke o kriterijima, uvjetima, i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje,

Prijedlog odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu općine Čapljina,

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za imenovanje članova tijela upravljanja pojedinih ustanova čiji je osnivač Općina Čapljina,

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,

Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Čapljina,

Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina državnog vlasništva u K.O. Čapljina, K.O. Gorica – davanje suglasnosti za zaključenje ugovora o prodaji nekretnina,

Prethodna suglasnost za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Čapljina, Prethodna suglasnost za imenovanje V.D. ravnatelja JKP „Čapljina“ d.o.o. Čapljina.

Đaka city