4 C
Čapljina
Subota, 27 veljače, 2021

U tijeku je redovita distribucija premije osiguranja za 2020. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije redovitu distribuciju premije osiguranja za 2020. godinu započeo je 16.12.2019. godine i ista će trajati do 01.03.2020. godine.

Premija osiguranja vrijedi jednu kalendarsku godinu (premija osiguranja iz 2019. godine prestala je vrijediti 31.12.2019. godine).

Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite:

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su plaćanja participacije, a time i kupovine premije osiguranja kao zamjene za participaciju.

Nakon 01.03.2020. godine, premiju osiguranja mogu kupiti samo prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u periodu redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave na zdravstveno osiguranje.

Djeca koja u 2020. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života.

S početkom izdavanja elektroničkih zdravstvenih iskaznica (01.04.2019. godine) Zavod je prestao s aktivnostima lijepljenja markica u zdravstvene iskaznice/legitimacije osiguranika. Drugim riječima, umjesto markica u zdravstvenim iskaznicama/legitimacijama, premije osiguranja za 2020. godinu biti će evidentirane u informacijski sustav Zavoda i vidljive ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Uplata premije osiguranja za 2020. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Dokaz o izvršenoj uplati premije osiguranja (uplatnicu), osiguranik je dužan dostaviti najbližem područnom uredu Zavoda, radi evidentiranje iste u sustav. Osiguranici koji premiju osiguranja uplaćuju jednim nalogom za više osoba, pored naloga za plaćanje trebaju sačiniti popis svih osoba (u dva primjerka) za koje uplaćuju premiju osiguranja.

U cilju povećanja zadovoljstva osiguranika Zavod je osigurao dodatnu pogodnost za svoje osiguranike. Riječ je o mogućnosti slanja podataka o izvršenoj uplati i Zahtjeva za evidentiranje i aktiviranje premije putem web stranice Zavoda (www.zzo.ba) ili koristeći link https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije/.

Osiguranici koji budu koristili pogodnost slanja dokaza o uplati putem web stranice Zavoda neće morati dolaziti u područne urede ZZO – a radi evidentiranja premije osiguranja. Uplaćene premije biti će evidentiranje u informacijski sustav najkasnije u roku od 3 radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj osobni e mail.

Najave i promocije

Related news