22.1 C
Čapljina
Ponedjeljak, 14 lipnja, 2021

Čapljina: Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup zemljišta koje je u statusu javnog vodnog dobra

Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA KOJE JE U STATUSU JAVNOG VODNOG DOBRA NA PODRUČJU OPĆINE ČAPLJINE

U cilju ispitivanja zainteresiranosti pravnih i fizičkih lica za ograničeno korištenje zemljišta koje ima status javnog vodnog dobra uz vodotoke i kategorije na području općine Čapljina i to uz rijeke:

Neretva, Trebižat i Krupa, upućuje se javni poziv za iskazivanje interesa za ograničeno korištenje istog u formi zakupa na određeno vrijeme za:

postavljanje privremenih objekata,
potrebe poljoprivredne proizvodnje,
obavljanja sportskih, kulturnih, rekreativnih i turističkih aktivnosti,
postavljanje reklamnih uređaja i predmeta,
potrebe sezonskog ugostiteljstva,

ako takvo korištenje neće imati negativan utjecaj na režim voda, a sve u skladu s Pravilnikom o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (“Sl. novine FBiH”, broj:26/09).

Zainteresirane osobe mogu do 18. lipnja 2021. godine iskazati svoj interes za zakup predmetnog zemljišta na području općine Čapljina na obrascu u prilogu ovoga Poziva.

Isti se može predati poštom ili osobno radnim danom u vremenu od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar, ul. Ante Satrčevića bb, te elektronskim putem na mail: zakup.jvd@jadran.ba.

Prikupljeni podaci služit će u svrhu utvrđivanja postojanja interesa za pojedine katastarske čestice, a u cilju raspisivanja javnih natječaja za zakup zemljišta koje ima status javnog vodnog dobra na području općine Čapljina.

OBRAZAC ZA PRIJAVU:

Najave i promocije

Related news