19 C
Čapljina
Četvrtak, 28 listopada, 2021

Usvojen Zaključak kojim se prihvaća Nacrt Strategije razvoja HNŽ-a

Na Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije u petak je usvojen Zaključak kojim se prihvaća Nacrt Strategije razvoja HNŽ-a za period 2021. – 2027. godina, kao dobra osnova za izradu Prijedloga Strategije.

Primjedbe i prijedlozi na Nacrt Strategije iznijeti na sjednici Skupštine, dostavit će se županijskoj Vladi na razmatranje, a zastupnicima se ostavlja rok od 10 dana da u pisanom obliku dostave dodatne primjedbe i prijedloge na Nacrt Strategije.

Strategija predstavlja integrirani multisektorski strateški dokument kojim se definiraju javne politike i integralno usmjerava razvoj županije i jedinica lokalne samouprave.

Strategijom razvoja županije se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja županije, način njihova ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje, i ista je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, proračuna i programa javnih investicija županije i dr.

Strategija razvoja županije sadrži prioritete prostornog razvoja županije i razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.

Uz to, Strategija razvoja županije predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Skupština HNŽ-a usvojila je Zaključak kojim se prihvaća Zaključak županijske Vlade o prihvaćanju mišljenja Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi na  Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, koji je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Usvojene su dvije Odluke, i to – Odluka o usvajanju Izvještaja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNŽ-u iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNŽ-u za 2020. godinu i Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Tekuće rezerve Proračuna HNŽ-a za period od 1.1 do 30.6.2021. godine.

Najave i promocije

Related news