19 C
Čapljina
Četvrtak, 28 listopada, 2021

Udruga Prsten raspisala natječaj za dodjelu stipendija

Udruga Hrvata BiH Prsten, dugi niz godina, putem Zaklade Prsten aktivno skrbi o stipendiranju studenata Hrvata iz Bosne i Hercegovine te Hrvata iz Bosne koji žive u Republici Hrvatskoj.

Članovi Udruge Hrvata BiH Prsten, svjesni važnosti znanja i obrazovanja kao preduvjeta ostvarivanja stabilnog i uspješnog društva, 2007. godine osnivaju Zakladu Prsten. Zaklada prvenstveno stipendira učenike i studente kojima je financijska pomoć potrebna, djecu poginulih branitelja HVO te osobito nadarene učenike i studente. Do sada je putem Zaklade Prsten dodijeljeno više od 3 milijuna kuna za 270 stipendija. Stoga, je Zaklada Prsten, ujedno i najvažniji projekt Udruge Prsten.

Više o natječaju niže navedeno!

___________________________________________________________________

Udruga Hrvata BiH Prsten (u daljnjem tekstu: UHBH Prsten) putem Zaklade Prsten aktivno skrbi o stipendiranju studenata Hrvata iz Bosne i Hercegovine te Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj i nisu primatelji stipendije iz drugih izvora.

U skladu s navedenim Upravni odbor Zaklade Prsten temeljem Odluke od 04. listopada 2021. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu 11 stipendija studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj za akademsku 2021/2022. godinu

1. Visina stipendije za studente iznosi 1.000,00 kn mjesečno

2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju opće uvjete natječaja:

da su upisani kao redoviti studenti u više godine studija (studenti prve godine ne mogu ostvariti pravo na stipendiju),
da nisu ponavljali godinu,
da nisu stariji od 26 godina te
da nisu korisnici druge stipendije ili slične pomoći.
3. Kandidati se biraju tako da se vrednuje niži dohodak po članu kućanstva, viši prosjek ocjena u godini studija kao i tijekom cjelokupnog studiranja i druga postignuća tijekom studija.

Povjerenstvo za odabir stipendista zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u UHBH Prsten. Povjerenstvo će ocijeniti kvalitete kandidata, njegove kompetencije, opću naobrazbu te sklonosti timskom radu i specifične vještine i kompetencije koje su direktno ili indirektno vezane za perspektivan mladi kadar. Također će se uzeti u obzir i socijalni moment, odnosno materijalni status svakog kandidata, kao i njegova dosadašnja aktivnost u UHBH Prsten, a svi predani dokumenti biti će detaljno provjeravani. Povjerenstvo kao natječajni uvjet utvrđuje aktivnost rada kandidata u Udruzi, kao i u humanitarnim aktivnostima koje Udruga promovira.

4. Rok za prijave na natječaj je 31. listopada 2021. godine.

Uz PRIJAVNI OBRAZAC, OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA i PRIVOLU prilažu se sljedeći dokumenti:

životopis
pismo motivacije
rodni list kandidata, a za kandidate rođene izvan Bosne i Hercegovine rodni list za jednog od roditelja, Hrvata koji je rođen u Bosni i Hercegovini
potvrda o prebivalištu
potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2021./2022. godini (zimskom semestru)
ovjeren prijepis ocjena s prosjekom ocjena u akademskoj 2020./2021. godini
ovjeren prijepis svih ocjena tijekom studiranja
izjava o članovima kućanstva (kućnoj listi)
potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka u 2020. godini za sve članove kućanstva
potvrda o ukupnim primanjima za sve članove kućanstva od poslodavca ili mirovini u 2020. godini ili potvrda nadležnog ureda za zapošljavanje ili drugog tijela da nisu bili zaposleni u 2021. godini
kandidat je dužan priložiti i druge dokaze o postignućima tijekom studija, znanstveno-stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima.
Prijavu s dokumentima slati isključivo poštom preporučeno na adresu:

 

ZAKLADA PRSTEN
“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Gajeva 2
10 000 Zagreb

5. Rezultati natječaja i imena i prezimena stipendista bit će javno objavljeni najkasnije do 30. studenog 2021. godine na web-stranici UHBH Prsten.

6. Nezadovoljan kandidat ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Prigovor se šalje preporučeno na adresu Zaklade.

7. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

8. Upravni odbor Zaklade Prsten može nakon tri mjeseca stipendiranja, vrednovati aktivnosti stipendista u radu UHBH Prsten.

Upravni odbor Zaklade ima pravo raskinuti ugovor o stipendiranju ukoliko stipendist ne sudjeluje aktivno u radu UHBH Prsten i humanitarnim aktivnostima koje Udruga promovira ili se naknadnom provjerom predanih dokumenata ustanove određene neusklađenosti i/ili netočnosti.

 

Najave i promocije

Related news